Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten
Adviseur Corporate Governance

Overheidsstichtingen


Overheidsentiteiten

Overheidsvennootschappen


De Landsverordening corporate governance is van toepassing op overheidsentiteiten zijnde:


 1. Stichtingen waarvan door de verantwoordelijke minister of bij landsbesluit wordt beslist ter zake van de benoeming of ontslag van één of meer bestuurders of van de wijziging van de statuten (overheidsstichtingen); en
 2. Naamloze of besloten vennootschappen met statutaire zetel in Curaçao en waarvan de aandelen deels of in het geheel, rechtsreeks of door tussenkomst van een derde in handen zijn van de openbare rechtspersoon Curaçao (overheidsvennootschappen).
 1. ​​Caribbean Research & Management of Biodiversity Foundation (Carmabi)
 2. Curaçao Tourism Development Foundation
 3. Curaçao Investment & Export Development Foundation (CINEX)
 4. Fundashon Biblioteka Nashonal Korsou Frank Martinus Arion
 5. Fundashon Desaroyo Deportivo Kòrsou (FDDK)
 6. Fundashon Kas di Kultura Korsou (In staat van faillissement met ingang van 28 oktober 2020​)
 7. Fundashon Kas Popular
 8. Fundashon Kuido di Ambulans
 9. Fundashon Marshe
 10. Fundashon Material pa Skol
 11. Fundashon Pa Edukashon y Formashon di Fishi i Kapasitashon
 12. Fundashon pa Inovashon di Enseñansa na Korsou    
 13. Fundashon pa Maneho di Adikshon
 14. Fundashon pa stimula Edukashon i Formashon de Bario
 15. Fundashon Perspektiva I Sosten Integral
 16. Fundashon Sedreko (de registratie is opgeheven per 9 november 2016)
 17. Fundashon Sentro pa Desaroyo di Empresa Chiki Korsou (Sedeck) 
 18. Fundashon Sentro Pa Guia Edukashonal
 19. Fundashon Tayer Soshal
 20. Fundashon Wega di Number Kòrsou
 21. Stichting  Wegenfonds Curaçao
 22. Stichting Administratiekantoor C.D.M. Holding
 23. Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten
 24. Stichting Buro Ziektekostenvoorzieningen (In liquidation as of June 9, 2015)
 25. Stichting Fonds voor Sociale Ontwikkeling en Economische Bedrijvigheid
 26. Stichting Gaming Control Board
 27. ​Stichting HNO-Holding
 28. Stichting Instituut voor de Pedagogische en Sociale Opleidingen (IPSO)
 29. Stichting Kadaster en Openbare Registers Curaçao
 30. Stichting Korporashon Pa Desaroyo di Korsou (Korpodeko)
 31. Stichting Monumentenfonds Curaçao
 32. Stichting Onderhoud Schoolgebouwen (S.O.S.)
 33. Stichting Opvangtehuis Brasami
 34. Stichting Overheids Belastingaccountantsbureau
 35. Stichting Overheidsaccountantsbureau 
 36. Stichting Schouwburg
 37. Stichting Secretariaat Curacaos Informatica Stimulerings Plan (CISP-Secretariaat)
 38. Stichting Studiefinanciering Curaçao 
 39. Stichting Veeteelt Curaçao
 40. Stichting voor Taalplanning (Fundashon pa Planifikashon di Idioma