Adviezen 2022 -2023

SBTNO is ingesteld om als onafhankelijke organisatie die de aandeelhouder, de openbare rechtspersoon Curacao dan wel de vertegenwoordiger van de aandeelhouder de Minister dan wel de Ministers of de Regering als orgaan van een overheidsstichting gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien op de haar bevoegde terreinen.

Op grond van artikel 8 van de Landsverordening corporate governance dient de adviseur corporate governance in dit kader, binnen 4 weken na ontvangst van de melding, te adviseren over de vraag of het voornemen waarop de melding betrekking heeft in overeenstemming is met de Code Corporate Governance.   In het advies geeft de adviseur corporate governance gemotiveerd aan of er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn tegen het gemelde voornemen. 

Op grond van artikel 9 van de Landsverordening corporate governance dient de adviseur corporate governance in dit kader, binnen 4 weken, te adviseren over de vraag of een voornemen tot benoeming dan wel ontslag van bestuurders aan de statuten van de vennootschap en aan de toepasselijke regels voldoet, waaronder de procedureregels en profielschets als bedoeld in artikel 8 van de Landsverordening en de bepalingen uit de Code Corporate Governance Curacao (Code Corporate Governance). In het advies geeft de adviseur corporate governance gemotiveerd aan of er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn tegen het gemelde voornemen. 

Conform artikel 4 vierde lid van de Landsverordening corporate governance wordt binnen twee weken na het uitbrengen van een door de adviseur corporate governance gegeven advies, dat advies door de adviseur geplaatst op een eigen website.

 

 


Adviezen 2022


Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten
Adviseur Corporate Governance

 1. SBTNO advies benoeming rvc-leden SMC 2021_035311-036736 20012022
 2. SBTNO advies voordracht bestuurslid Fide SGE 2021_042754 20012022
 3. SBTNO advies werving en selectieprocedure directeur Marshe 2021 032461 22012022
 4. SBTNO advies jaartoets 2020-dividenduitkering DC-ANSP 2021_014638 02022022
 5. SBTNO advies Statuten en benoeming lid RvT SB ICT Rechtshandhaving 2021 035491 11022022
 6. SBTNO advies werving en selectie counterpart statutair directeur CTDF 2022_001356 16020222
 7. SBTNO advies voorgenomen herbenoeming commissaris DCANSP 2021_044208 24022022
 8. SBTNO advies voorgenomen benoemingen voorzitter en commissaris RdK 2022_004629-004628
 9. SBTNO advies werving directeur BNK 2022 05056 08032022
 10. SBTNO advies Dividendbeleid DC-ANSP 2021_026790 15032022
 11. SBTNO Advies aanpassing profielschets ADC 2022 007882 17032022
 12. SBTNO Advies voordracht leden RvC FKP 2022_009958-010260 30032022
 13. SBTNO advies rooster van aftreden RvC ABC 2021 034429 30032022
 14. SBTNO advies herbenoeming bestuurder (directeur) CDM Holding 2022 009791 25042022
 15. SBTNO advies voordracht lid RvC GCB 2022_011251 29042022
 16. Afwijkende Motivering Minster SBTNO advies werving en selectie interim-bestuurder CDT 2021_037920-038896-038892 0812202 11052022
 17. SBTNO advies voordracht leden RvC CPA 2021_032453-2022_012510 05052022
 18. SBTNO advies voorgenomen benoemig lid bestuur Korpodeko 2022_013997 11052022
 19. SBTNO advies corporate naleving governane SMC 2022_006820 19052022
 20. SBTNO advies profielschets directeur CORE 2022_016441 23052022
 21. SBTNO Advies voornemen benoeming leden RvC HNO Holding 2021_31553 2022_018473 15062022
 22. SBTNO Advies aftreedrooster DC-ANSP 2022_018417 23062022
 23. SBTNO advies voornemen benoeming lid FTAC 2022_017459 23062022
 24. SBTNO advies profielschets Brasami 2022 020754 27062022
 25. SBTNO advies werving en selectie directeur Marshe 2021_032461 27062022
 26. SBTNO Advies voornemen benoeming leden RvC Brasami 2022_018338 018339 28062022
 27. SBTNO advies voordracht lid RvC FKA 2022_018252 01072022
 28. SBTNO Advies voornemen benoeming lid RvC Buskabaai 2022_020855 04072022
 29. SBTNO advies profielschets UoC 2022_020522 05072022
 30. SBTNO advies voorgenomen benoeming commissaris RdK 2022 019923 06072022
 31. SBTNO advies werving en selectieprocedure directeur CDM-Holding 2022_018381 0607022
 32. SBTNO advies benoeming lid raad van commissarissen CDI 2022 021963 18072022
 33. SBTNO advies voornemen benoeming lid raad van commissarissen CTDM 2022 023686 22072022
 34. SBTNO advies voornemen vaststellen profielschets ABC 2022 021987 01082022
 35. SBTNO advies werving directeur BNK 2022_05056 05082022
 36. SBTNO advies herbenoeming bestuurder Selikor 2022 019123 21072022
 37. Afwijkende Motivering Minister GMN Herbenoeming W. Kook Directeur Selikor24082022
 38. SBTNO Advies voornemen benoeming voorzitter RvC HNO Holding 2022_026297 09082022
 39. SBTNO advies benoeming lid + vz RvC FDDK 2022_28007 30082022
 40. SBTNO Advies aftreedrooster DC-ANSP 2022_028084 05092022
 41. SBTNO advies voorgenomen benoeming rvc-lid BNK 2022_029949 13092022
 42. Afwijkende motivering Ministers benoeming Lid RvC RdK 06072022_02 2022 019923 20092022.
 43. Advies Bijzondere Adviseur benoeming lid RvC SBTNO 30052022
 44. SBTNO Advies voorgenomen benoeming lid RvC C-Post 2022_030016 16092022
 45. SBTNO advies benoeming tijdelijke leden KSE19092022
 46. SBTNO advies herbenoeming lid RvC Reda Sosial 2022 032026 21092022
 47. SBTNO advies voordracht lid RvC FKA 2022_018253 22092022
 48. SBTNO advies jaartoets _dividenduitkering_2021_DC-ANSP 2022_018420-026365 27092022
 49. SBTNO advies voordracht lid RvC CDM 2022_030318 30092022
 50. SBTNO advies voordracht lid RvC FKA 2022_28643 04102022
 51. SBTNO advies statuten en profielschetsen SPA 2022_030990 12102022
 52. SBTNO Advies profielschets CDT 2022_032732 18102022
 53. SBTNO Advies voordracht rvc-lid FKA 2022_032068 1810 2022
 54. SBTNO advies voorgenomen benoeming commissaris RdK 2022_032737 18102022
 55. SBTNO advies voorgenomen ontslag commissaris GCB 2022 032953 18102022
 56. SBTNO Advies voordracht rvc-lid Reda Sosial 2022_034471 2710 2022
 57. SBTNO advies voordracht lid RvC CPA 2022_031008 03112022
 58. SBTNO advies voorgenomen benoeming commissaris DCANSP 2022_032572 21102022
 59. Afwijkende motivering SBTNO advies benoeming commissaris DCANSP 2022_032572 21102022
 60. SBTNO advies voordracht leden RvC CINEX 2022_036753-023174 17112022


​ADVIEZEN 2023

 1. SBTNO advies herbenoeming bestuurslid Fide SGE 2022_041101 17012023
 2. SBTNO advies benoeming lid RvC FDDK 2023_000348 01022023
 3. SBTNO advies voorgenomen benoeming RvC-lid CAH 2023_006028 15022023
 4. SBTNO advies benoeming lid RvT UoC 2023_000347 03022023